Logo Main
[:swvar:ufile:4:description:]

Een toekomst om naar uit te kijken

De sportvelden in Zelzate verhuizen. In de plaats komt een nieuw woonproject waar u kan leven en beleven. Alle sportclubs krijgen hun nieuwe plek in een groot park- en recreatiedomein waar iedereen kan wandelen, ontspannen en sporten.

Meerwaarde

Wat is de meerwaarde van het project

Alle inwoners, dus u ook, krijgen een nieuwe, fantastische park- en recreatieomgeving, met daarin het spiksplinternieuwe Armand Seghers sportcomplex voor vijf sportclubs. Op de huidige sportterreinen ontstaat een doordacht woongebied, waar een combinatie wordt gemaakt tussen één- en meergezinswoningen, betaalbaar wonen in een groene omgeving. Door de creatie van het woongebied en de inbreng van de vele partners maakt het de gemeente Zelzate mogelijk om deze beide projecten te realiseren.

Aan het woord

Woord van de burgemeester

Beste lezer

Met heel veel trots kondig ik u de realisatie aan van twee bijzondere projecten. Twee initiatieven met elk hun eigen dimensies. Zowel inzake kwalitatieve sportinfrastructuur, als dankzij de nieuwe, betaalbare woningen in onze gemeente, wordt met beide projecten een antwoord gegeven op verschillende noden die er vandaag zijn.

Midden in het koppelingsgebied Zelzate Zuid, dat door de Vlaamse Landmaatschappij wordt ontwikkeld, zal in 2024 een nieuw sportcomplex in gebruik genomen worden. Het Armand Seghers Sportcomplex zal voor vele sportverenigingen een nieuwe thuisbasis zijn. Nieuwe sportinfrastructuur in een oase van rust, omgeven door een prachtig recreatiegebied dat voor jong en oud in de nodige ontspanning zal voorzien.

Op de huidige sportterreinen aan de Verbroederingslaan, wordt een compleet nieuwe wijk gebouwd met een aanbod aan kwalitatieve en betaalbare woningen, doorweven van openbaar groen en met voorzieningen voor autodelen en laadpalen voor auto’s en fietsen.

De verschillende stakeholders van dit project hebben de afgelopen maanden heel hard gewerkt om tot een goede, solide overeenkomst te komen. Dit akkoord is een bijzondere mijlpaal. De komende maanden zal nog hard gewerkt worden aan de definitieve invulling van het nieuwe woongebied en het nieuwe sportcomplex.

Samen bouwen we aan de toekomst. Samen maken we werk van een mooier en beter Zelzate.

Brent Meuleman
Burgemeester