Logo Main
[:swvar:text:93:]

Fotoreportage: projectvoorstelling Zelzate Zuid en Verbroederingslaan

Bekijk hier alle beelden van de officiële voorstelling op 3 juli 2020 met alle betrokken partners.
De gemeente Zelzate sloot vandaag het principeakkoord met Groep Huyzentruyt en cvba Wonen omtrent de realisatie van het woonproject aan de Verbroederingslaan en de creatie van de park-, sport- en recreatiezone in het koppelingsgebied Zelzate Zuid. Dankzij de samenwerking met alle betrokken partners wordt dit uniek project, met een duidelijke meerwaarde voor alle Zelzatenaren, werkelijkheid.

Koppelingsgebied Zelzate Zuid

In samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij en vele andere partners werd een fantastisch concept uitgewerkt dat voor alle bezoekers meer dan de moeite loont. Ingebed in de nieuwe parkzone komt het nieuwe sportcomplex dat door ontwikkelaar Groep Huyzentruyt wordt gerealiseerd. De sportclubs KVV Zelzate, De Murene, PC Zelzate, V.K. Kanaaljongens en Koninklijke Judoclub Zelzate zullen er intrekken.

De site moet uitgroeien tot een belangrijke ontspanningspool binnen de gemeente voor tal van doelgroepen. Voor jongeren is er de scouts, waarbij hun lokaal reeds in het parkgebied ligt. De recreatieve sporter kan gebruik maken van de looppiste, vele wandelpaden en aansluitende MTB-routes. Voor Sint-Jan-Baptiste zal een zorgpad en aaidierenweide worden aangelegd. Daarenboven bevorderd de nabijheid van het park het welzijn van hun patiënten. Voor wie groene vingers heeft, zijn er volkstuintjes en een pluktuin. Maar vooral door het open karakter van de infrastructuur kan iedereen genieten van deze groene long in Zelzate.

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de gemeente Zelzate, Vlaamse Landmaatschappij, Groep Huyzentruyt, Sint-Jan-Baptiste, North Sea Port, ArcelorMittal, Vlaamse Overheid, Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaanderen Wegen en Verkeer en de verenigingen.

Woonproject Verbroederingslaan

De site aan de Verbroederingslaan wordt ontwikkeld door cvba Wonen en Groep Huyzentruyt. In totaal worden 214 woonentiteiten gecreëerd. Daarvan zijn er 94 grondgebonden ééngezinswoningen en 72 appartementen. Daarnaast zijn er nog 48 sociale huurappartementen ingepland op 2 locaties. Deze mix in woontypologieën is een belangrijk onderdeel van het woonbeleid van het gemeentebestuur, maar dit beantwoordt vooral ook aan de noden van de Zelzatenaar.

Er wordt veel aandacht besteed aan het groen en het creëren van een echt samenlevingsgevoel. Het domein zal overigens toegankelijk zijn voor alle Zelzatenaren. Parkeren wordt ofwel ondergronds of aan de rand van het domein georganiseerd, om zoveel mogelijk de rust en natuur te vrijwaren. Op vraag van het gemeentebestuur zijn er ook voorzieningen voor deelauto’s en oplaadpunten voor auto’s en fietsen, een duurzaam mobiliteitsbeleid mag geen loos begrip zijn.

Wonen in Zelzate moet geweldig zijn!

In de pers